11.1 - Ansvars- og gyldighetsområde

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 11 - Disiplinære instanser, rettsvei og sanksjonering >

11.1 - Ansvars- og gyldighetsområde

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

Det vises generelt til NIFs lov Kap. 11 Alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner etter kamp- og konkurranseregler og straffebestemmelser.

 

 

Se forøvrig mer informasjon i underkapitlene:

 

11.1.1 - Lovbrudd i klubb

 

11.1.2 - Lovbrudd i regionalt forbund

 

11.1.3 - Overtredelse/lovbrudd mot NB

 

11.1.4 - Ekstra sanksjonering