11.1 - Nominering til EM, VM og andre internasjonale turneringer

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 11 - Særskilte regler >

11.1 - Nominering til EM, VM og andre internasjonale turneringer

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

Kapittelet omhandler regler nominering til EM, VM og andre internasjonale turneringer.

 

Se mer informasjon i underkapitlene:

11.1.1 - Regler for nominering

11.1.2 - Landslagskontrakt