11.1.1 - Lovbrudd i klubb

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 11 - Disiplinære instanser, rettsvei og sanksjonering > 11.1 - Ansvars- og gyldighetsområde >

11.1.1 - Lovbrudd i klubb

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.Overtredelser og lovbrudd som skjer innenfor rammene for en klubbs virksomhet, må også behandles, vedtas og håndheves av berørt klubb.

 

2.Sanksjon kan omfatte tilrettevisning, advarsel, bøter, suspensjon og/eller utelukking.

 

3.Dersom en person blir suspendert eller utelukket fra en klubbs virksomhet, kan klubben søke om at vedtaket opprettholdes også av overliggende ledd.

 

4.Dersom en person blir ilagt sanksjon av et overliggende ledd, kan personens klubb bestemme at slikt vedtak også gjelder for klubbens virksomhet, men må i slike tilfeller også ta over art og omfang av sanksjonen.