11.1.1 - Regler for nominering

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 11 - Særskilte regler > 11.1 - Nominering til EM, VM og andre internasjonale turneringer >

11.1.1 - Regler for nominering

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.Det er de internasjonale forbundene som avgjør hvordan en eller flere norske utøvere eventuelt kan bli nominert til EM, VM og andre internasjonale turneringer. En utøver som ikke er norsk statsborger kan bare bli nominert til å representere Norge internasjonalt om bestemmelsene i relevant internasjonalt forbund tillater dette.  

 

2.Dersom NB gis mulighet til å delta, er det Sportsjefen som bestemmer;

 

a.om NB skal representeres,

b.hvor mange som skal nomineres (i forhold til tilgjengelige plasser), og

c.de økonomiske rammene for deltakelse.

 

3.Følgende grunnleggende kriterier gjelder for nominasjon;

 

a.Plassering og deltakelse i NC og NM

b.Ranking og deltakelse i øvrig turneringsaktivitet

c.Plassering i forrige/tidligere EM/VM

d.Vilje til satsing

e.Positiv holdning og bidrag til biljardsporten

f.Evne til å tilpasse seg og utvikle et lag

g.Evne til å opptre som rollemodell

 

Se mer informasjon i underkapitlene:

 

11.1.1.1 - Carambole

 

11.1.1.2 - Pool

 

11.1.1.3 - Snooker