11.1.1.2 - Pool

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 11 - Særskilte regler > 11.1 - Nominering til EM, VM og andre internasjonale turneringer > 11.1.1 - Regler for nominering >

11.1.1.2 - Pool

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.Individuelt EM i Pool arrangeres på dette tidspunktet i seks ulike disipliner (Black Ball, Pyramid, 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1) og i åtte kategorier/klasser (kvinner, menn, rullestol, U19, U17, jenter og gutter, veteran damer og herrer). Alle kategoriene/klassene spiller ikke alle disiplinene.

 

2.Når det gjelder disiplinene 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball og 14.1 har alle medlemslandene i utgangspunktet minimum tre startplasser i hver disiplin og kategori.

 

a.Hvor mange startplasser et medlemsland kan få, bestemmes av antallet tilgjengelige plasser i hver disiplin og kategori, og den interesse som de respektive medlemslandene melder. Et medlemsland kan maksimalt få seks startplasser (inklusive regjerende europamester og ekstra startplass for arrangørsland).

b.Medlemslandene får ca fire måneder før et bestemt EM en såkalt «wish-list», som må fylles ut og returneres til EPBF senest ca tre måneder før.

c.Basert på medlemslandenes «wish-list» allokerer EPBF de tilgjengelige startplassene og meddeler senest ca to måneder før EM hvor mange startplasser som hvert medlemsland har blitt tildelt.

d.I samband med beskjed om antallet tildelte plasser får medlemslandet også en faktura fra EPBF på disse. Fakturaen må betales i sin helhet uavhengig av hvor mange plasser som blir brukt. Det tilbakebetales ikke noe basert på plasser som ikke blir brukt.

e.Senest ca 6 uker før EM må medlemslandene annonsere sine deltakere ved navn.

 

3.Individuelt VM i Pool arrangeres på dette tidspunktet i fem ulike disipliner (Black Ball, Pyramid, 8-Ball, 9-Ball og 10-Ball) og i fem kategorier (kvinner, menn, rullestol og U19 jenter og gutter). Alle kategoriene spiller ikke alle disipliner.

 

a.Generelt gjelder at VM i Black Ball (arrangeres ikke hvert år) og i Pyramid er åpne, hvilket betyr at medlemslandene selve kan nominere sine utøvere direkte til arrangøren.

b.Da antallet startplasser til VM i 8-Ball, 9-Ball og 10-Ball (uansett kategori) er begrenset, tildeles hvert kontinentalt forbund (som er medlemmer i WPA) en kvote basert på det antall land som respektive forbund representerer. Da EPBF representerer flest land får EPBF også flest antall startplasser.

c.Alle startplasser EPBF mottar fordeles først blant utøverne som har plassert seg best på EM i samme disiplin, og deretter i samsvar med gjeldende Euro Tour ranking.

d.Når det gjelder juniorer og rullestol så nomineres deltakerne kun basert på resultatene i forbindelse med siste EM.

e.Alle verdensmestere i de seneste fem årene er automatiskt kvalifisert for VM.

f.Resterende startplasser etter allokering av kvoter til medlemsforbundene beholder WPA til eget bruk og gir vanligvis disse videre til arrangørsland i form av såkalte «wild-cards». Grunnregelen er at det arrangeres kvalik-turneringer om disse startplasser.

 

4.Når det gjelder andre internasjonale turneringer skiller man disse i innbydelse- turneringer og åpne turneringer.

 

a.Innbydelsesturneringer er åpne kun for de utøvere som er blitt invitert. Normalt er det kun de beste utøverne som blir invitert til slike turneringer.

b.Alle Euro Tour turneringer er åpne. Antall deltakere er vanligvis begrenset og først får alle de utøverne som har betalt startavgiften for hele sesongen deres startplasser, og deretter fordeles resterende plasser etter prinsippen «førstemann til mølla…».

c.Alle andre internasjonale turneringer i Europa er vanligvis åpne, og det er den lokale arrangøren som bestemmer hvem som får være med, og ikke.

d.Når det gjelder de største internasjonale turneringene følger de de samme prinsippene som VM, hvilket betyr at de tilgjengelige startplassene kvoteres til medlemsforbundene i WPA.

 

5.Det vises videre til EPBFs og WPAs respektive turneringsbestemmelser.