11.1.2 - Landslagskontrakt

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 11 - Særskilte regler > 11.1 - Nominering til EM, VM og andre internasjonale turneringer >

11.1.2 - Landslagskontrakt

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.Alle utøvere som blir nominert til et norsk landslag (ungdom, menn, kvinner og veteran) for å representere NB internasjonalt, må signere en kontrakt med NB.

 

2.Denne avtalen regulerer utøverens og NBs forpliktelser overfor hverandre i sportslige, markedsføringsmessige og økonomiske spørsmål, og fastslår hvordan partene må håndtere eventuelle brudd og tvister som kan oppstå.

 

3.Avtalen gjelder fra signering til den eventuelt sies opp av en av partene, eller er gjenstand for endringer hos en av partene.

 

4.I forbindelse med nominering til et norsk landslag må statsborgerskap kontrolleres.

 

a.Carambole (basert på regler i CEB/UMB):

i.Alle utøvere, uansett alder og kjønn, må være norske statsborgere hvis de har et ønske om år representere Norge ved internasjonale turneringer og mesterskap.

 

a.Pool (basert på regler i EPBF/WPA):

i.Ungdom U19 eller yngre gis dispensasjon av EPBF for deltakelse i EM dersom de kan dokumentere at de er fast bosatt i Norge.

i.Seniorer og veteraner må være norske statsborgere hvis de har et ønske om å representere Norge ved internasjonale turneringer og mesterskap.

 

a.Snooker (basert på regler i EBSA/IBSF):

i.Alle utøvere, uansett alder og kjønn, må være norske statsborgere hvis de har et ønske om å representere Norge ved internasjonale turneringer og mesterskap.

i.Utøver får ikke ha representert et annet land de siste tre årene før aktuell turnering / mesterskap.

i.Dersom en utøver har dobbelt statsborgerskap kan denne velge hvilket land han ønsker å representere, men kan ikke ha representert det andre landet de siste tre årene før aktuell turnering/mesterskap.

i.I forbindelse med Nordisk Mesterskap i Snooker gjøres unntak fra reglene c.i-iii. ovenfor; utøver som er registrert med fast bosted i Norge kan representere Norge ved Nordisk Mesterskap.

 

 

Se de ulike landslagskontraktene her.