11.1.2 - Lovbrudd i regionalt forbund

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 11 - Disiplinære instanser, rettsvei og sanksjonering > 11.1 - Ansvars- og gyldighetsområde >

11.1.2 - Lovbrudd i regionalt forbund

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.Overtredelser og lovbrudd som skjer innenfor rammene for et regionalt forbunds virksomhet, må også behandles, vedtas og håndheves av berørt forbund.

 

2.Straff kan omfatte tilrettevisning, advarsel, bøter, suspensjon og/eller utelukking.

 

3.Dersom en person blir suspendert eller utelukket fra et regionalt forbunds virksomhet, kan det regionale forbundet søke om at vedtaket opprettholdes også av under- og overliggende ledd.

 

4.Dersom en person blir ilagt sanksjon av et overliggende ledd, kan personens regionale forbund og/eller klubb bestemme at slik vedtak også gjelder for forbundets / klubbens virksomhet, men må i slike tilfeller også ta over art og omfang av sanksjon.