11.1.3 - Overtredelse/lovbrudd mot NB

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 11 - Disiplinære instanser, rettsvei og sanksjonering > 11.1 - Ansvars- og gyldighetsområde >

11.1.3 - Overtredelse/lovbrudd mot NB

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.Overtredelser og lovbrudd som skjer innenfor rammene for NBs virksomhet, må også behandles, vedtas og håndheves av NB.

 

2.Sanksjon kan omfatte tilrettevisning, advarsel, bøter, suspensjon og/eller utelukking.

 

3.Dersom en person blir suspendert eller utelukket fra NBs virksomhet, kan NB søke om at vedtaket opprettholdes også av under- og overliggende ledd.

 

4.Dersom en person blir ilagt sanksjon av et overliggende ledd, kan NB bestemme at slik vedtak også gjelder for NBs virksomhet, men må i slike tilfeller også ta over art og omfang av sanksjonen.