11.2 - Aktivitetsledere og trenere

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 11 - Særskilte regler >

11.2 - Aktivitetsledere og trenere

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

Kapittelet omhandler regler nominering til EM, VM og andre internasjonale turneringer.

 

Se mer informasjon i underkapitlene:

11.2.1 - Trenerløypa

11.2.2 - Landslagstrener