11.2 - Generelt om sanksjoner

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 11 - Disiplinære instanser, rettsvei og sanksjonering >

11.2 - Generelt om sanksjoner

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

Kapittelet omhandler generelle regler vedrørende sanksjoner.

 

Se mer informasjon i underkapitlene:

11.2.1 - Sanksjon som avskrekkende middel

11.2.2 - Betalingsmislighold av bøter