11.2.1 - Sanksjon som avskrekkende middel

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 11 - Disiplinære instanser, rettsvei og sanksjonering > 11.2 - Generelt om sanksjoner >

11.2.1 - Sanksjon som avskrekkende middel

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.Sanksjoner av ulik karakter og omfang er utviklet basert på at regler, bestemmelser og lover ofte blir brudd. Sanksjonsart og omfang skal utformes slik at brudd ikke oppstår. For at en sanksjon også skal ha den avskrekkende effekt som er ønsket, må sanksjonen være hard nok. En sanksjon må derfor bringe med seg slike ulemper at fordelene som kan oppnås gjennom et brudd blir mer enn bare utjevnet.

 

2.Tilrettevisning, advarsel, suspensjon og / eller utelukking brukes i utgangspunktet mot personer. I forbindelse med at avgifter og bøter ikke blir betalt, eller i forbindelse med aktiviteter som anses skade NBs eller hele idrettens anseelse, kan også klubber ilegges sanksjon med suspensjon eller utelukking.

 

3.Bøter pålegges vanligvis kun klubber og regionale forbund. Klubber og regionale forbund har det endelige ansvar for at sanksjonstiltak mot medlemmene opprettholdes.

 

a.Når en utøver direkte og personlig har forårsaket at bøter pålegges, og denne ikke deltar i ytterligere aktivitet, kan en klubb eller et regionalt forbund via søknad til NB forlange at utøveren personlig blir ansvarlig for at boten blir betalt.

b.Et slikt vedtak får til følge at utøveren vil bli suspendert inntil at hele boten er betalt. Utelukking oppheves med en skriftlig beskjed når boten er betalt.