11.2.1 - Trenerløypa

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 11 - Særskilte regler > 11.2 - Aktivitetsledere og trenere >

11.2.1 - Trenerløypa

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1)Den 20. januar 2011 vedtok Idrettstyret rammeverket for trenerutdanningen «Trenerløypa», som skal være operasjonalisert innen 1. januar 2014.

 

2)Som medlem av NIF har NB å forholde seg til det nye rammeverket for trenerutdanning og må implementere dette før 1. januar 2014.

 

3)NBs læreplaner og utdaningsmateriell skal godkjennes av NIFs kompetanseseksjon.

 

4)Trenerløypa består av trenerutdanning på fire nivåer og kalles «Trener 1», «Trener 2», «Trener 3» og «Trener 4». Hvert nivå har krav om praktisk arbeid og kontinuerlig etterutdanning.

 

 

Se mer informasjon i underkapitlene:

 

11.2.1.1 - Trener 1

 

11.2.1.2 - Trener 2

 

11.2.1.3 - Trener 3

 

11.2.1.4 - Trener 4

 

11.2.1.5 - Kompetansekrav

 

11.2.1.6 - Kursavgift

 

11.2.1.7 - Aktivitetslederens/trenerens rettigheter

 

11.2.1.8 - Aktivitetslederens/trenerens ansvar og plikter