11.2.1.1 - Trener 1

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 11 - Særskilte regler > 11.2 - Aktivitetsledere og trenere > 11.2.1 - Trenerløypa >

11.2.1.1 - Trener 1

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1)NB har valgt å dele inn Trener 1 (med lærings- og deltakerfokus) i to deler

 

a)Del 1 – Aktivitetslederkurs (15 timer teori, ingen test). Hver klubb koblet til NB må ha minimum 1-2 aktivitetsledere.

b)Del 2 - Trener 1 (40 timer teori og 45 timer obligatorisk praksis med teoretisk og praktisk prøve). Målsetting er at hver klubb koblet til NB må ha minst en deltaker skal gjennomgå Trener 1.

 

2)Mål med Trener 1 er å gjøre treneren i stand til å:

 

a)Gi en innlæring av grunnleggende tekniske ferdigheter.

b)Utvikle fysiske, psykiske og sosiale egenskaper for utøvere på begynnernivå, og å ivareta utøvernes behov i et sosialt, spennende og trygt miljø.

 

3)NBs læreplan og utdanningsmateriell for Trener 1 ble godkjent av NIF den 11. februar 2013 (se vedlegg).