11.2.1.8 - Aktivitetslederens/trenerens ansvar og plikter

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 11 - Særskilte regler > 11.2 - Aktivitetsledere og trenere > 11.2.1 - Trenerløypa >

11.2.1.8 - Aktivitetslederens/trenerens ansvar og plikter

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

Aktivitetetslederen / treneren må ha oppdatert politiattest, og;

 

1)Er et godt forebilde og representerer idretten på en verdig måte, behandler alle utøvere likeverdig uavhengig av kjønn, funksjonshemning, etnisk bakgrunn, religion, seksuell orientering og sosial status, og respekterer uøverens personlig integritet.

 

2)Følger idrettens retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep, reagerer mot all form for diskriminering, trakassering og hets, følger idrettens holdninger til bruk av alkohol og tobakk i idrettslig sammenheng, og motarbeider all form for bruk av doping.

 

3)Aktivitetslederen / treneren er lojal overfor idrettens verdier, lover og reglement samt retningslinjer fra eget idrettslag / klubb. Dette inkluderer også idrettens barnerettigheter, bestemmelser for barneidrett og retningslinjer for ungdomsidrett.

 

4)Legger til rette for at utøverne opplever idrettsglede, utvikler sine forutsetninger på best mulig måte, utvikler utøverne gjennom involvering, refleksjon, dialog og ansvarliggjøring, og ivaretar utøvernes helse og sikkerhet, og viser spesiell omsorg for syke og skadde utøvere.

 

5)Følger prinsippet om «Fair Play» og motarbeider uærlig konkurranse og matchfiksing, og fremmer ikke egne økonomiske og sportslige interesser på bekostning av utøvernes og / eller idrettens interesser.

 

6)Respekterer andre aktivitetsledere / trenere, foreldre, dommere, andre funksjonærer, og idrettsledere, og opptreder på en eksemplarisk måte mot publikum, presse og andre medier.