11.2.2 - Betalingsmislighold av bøter

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 11 - Disiplinære instanser, rettsvei og sanksjonering > 11.2 - Generelt om sanksjoner >

11.2.2 - Betalingsmislighold av bøter

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.Purring. Hvis en bot ikke blir betalt før betalingsfristen utløper, må en purring sendes ut.

 

2.Endelig purring. Hvis boten fortsatt ikke blir betalt før den forlengede fristen utløper, må en siste purring sendes ut med mottakskvittering.

 

3.Suspensjon. Hvis ikke heller dette leder til at boten blir betalt, fører dette til suspensjon av utøver, klubb eller regionalt forbund inntil boten er betalt. Suspensjonen blir hevet via skriftlig beskjed.