11.3 - Gjentatte lovbrudd

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 11 - Disiplinære instanser, rettsvei og sanksjonering >

11.3 - Gjentatte lovbrudd

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.Dersom noen er skyldig i en ny sanksjonerbar handling innen 12 måneder etter den første, så vil det bli betraktet som en gjentatt forseelse. Det spiller ingen rolle om det dreier seg om samme brudd eller en helt annen type lovbrudd.

 

2.I en slik situasjon vil:

 

a.sanksjonen dobles, og

b.for en tredje sanksjonerbar handling igjen fordoblet, og i tillegg blir utøveren, klubben eller det regionale forbundet automatisk suspendert i 4 uker.

 

3.Ved ytterligere lovbrudd pålegges en ubetinget suspensjon på mellom 2 og 12 måneder.