11.4.1 - Formål

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 11 - Disiplinære instanser, rettsvei og sanksjonering > 11.4 - Disiplinærutvalg >

11.4.1 - Formål

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.De internasjonale organisasjonene i biljard (WCBS, CEB/UMB, EPBF/WPA og EBSA/IBSF/WPBSA) etablerer og administrerer vedtekter, regler og bestemmelser som NB må forholde seg til.

2.Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) etablerer og administrerer regelverk som NB må forholde seg til.

3.Alle NBs organisasjonsledd på regional og lokal nivå, alle ledere, funksjonærer og utøvere som er medlemmer og/eller innehar lisens/avtale utstedt av NB eller dens medlemmer, må også forholde seg til det regelverk som etableres og administreres av de internasjonale biljardorganisasjonene og NIF. I tillegg må de også forholde seg til NBs vedtekter, regler og bestemmelser.

4.Brudd mot spilleregler og turneringsbestemmelser i forbindelse med turnering skal behandles direkte av;

 

a.Dommer (eller motstander når match ikke overvåkes av dommer)

b.Hoveddommer (når dommer savnes eller når utøver ikke er enig i dommerens avgjørelse (protest))

c.Turneringsleder (når dommer/hoveddommer savnes eller når utøver ikke er enig i dommerens/hoveddommerens avgjørelse (protest))

d.Jury (når utøver ikke er enig i turneringslederens avgjørelse (protest)).

 

5.NBs disiplinærutvalg (DU) skal behandle alle saker som kommer til utvalgets kjennskap, hvor vedtekter, regler og/eller bestemmelser har blitt krenket av part som omfattes av NB og dens organisasjonsledds virksomhet. Dette inkluderer saker som allerede er behandlet av turneringsleder og jury i forbindelse med turnering.

6.Saker som omfattes av NIFs straffebestemmelser skal behandles av NIFs lov- og domsutvalg og appellutvalg, §11-11.

7.Overtredelser av bestemmelser om doping, jf. NIFs lov kapittel 12, behandles ikke av DU.