11.4.2 - Oppgaver og mandat

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 11 - Disiplinære instanser, rettsvei og sanksjonering > 11.4 - Disiplinærutvalg >

11.4.2 - Oppgaver og mandat

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.DU skal behandle klager når utøvere, funksjonærer, arrangører, klubber og/eller ledere har opptrådt i strid med gjeldende regelverk:

 

a.Idrettens regelverk, vedtak eller alminnelig god oppførsel,

b.Gjeldende turneringsbestemmelser og regler (TBR), som gir hjemmel for sanksjoner ved overtredelser.

 

2.Alminnelige disiplinærforføyninger og sanksjoner basert på TBR må ikke tildeles uten at saken er undergitt en forsvarlig saksbehandling, hensett til forseelsens art og alvorlighet, graden av skyld og reaksjonens strenghet.

3.I særlige tilfeller kan Idrettsstyret godkjenne andre sanksjoner inntatt i TBR.

4.NB kan ikke ha egne straffebestemmelser. Alle nasjonale, regionale og lokale organisasjonsledd i biljard må forholde seg til NIFs lov §§11-3 til 11-19.

5.NB kan ikke ha egne dopingbestemmelser. Alle nasjonale, regionale og lokale organisasjonsledd i biljard må forholde seg til NIFs lov §§12-1 til 12-22 og WCBS Anti-Doping Rules.

6.Når det gjelder samarbeid mellom idrettslag/enkelte idrettsutøvere og næringslivet, respektive markeds- og rettighetsbestemmelser, forholder seg NB til NIFs lov §§13-1 til 13-4, respektive §§14-1 til 14-6. Det kan bli aktuelt for DU å behandle saker som oppstår basert på bestemmelsene i NIFs lov kapittel 13 og 14, respektive i TBR.