11.4.4 - Sammensetting

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 11 - Disiplinære instanser, rettsvei og sanksjonering > 11.4 - Disiplinærutvalg >

11.4.4 - Sammensetting

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.DU skal bestå av én (1) leder, to (2) medlemmer og to (2) varamedlemmer.

 

2.Begge kjønn skal være representert i DU. Dette gjelder så vel medlemmer i DU og varamedlemmer.

 

3.Medlemmer og varamedlemmer bør alle representere forskjellige grener, klubber og regioner, og dermed bidra til at vedtak blir fattet med bredere erfaringsgrunnlag og forankring i medlemsmassen. På slik måte kan DU også bedre unngå at inhabilitet medfører at DU ikke blir vedtaksfør.

 

4.Medlem i DU kan ikke samtidig inneha verv i styre, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg eller revisor.

 

5.DU arbeider i henhold til bestemmelsene i NIFs lov kapittel 11 og 12 respektive TBR 12.4 til 12.8 og er ikke underlagt de styrende organers instruksjonsmyndighet.