11.4.5 - Inhabilitet

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 11 - Disiplinære instanser, rettsvei og sanksjonering > 11.4 - Disiplinærutvalg >

11.4.5 - Inhabilitet

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

1.Generelt gjelder inhabilitetsreglene i NBs lov, §10.

 

2.Oppnevnt medlem/vara i DU kan ikke tilrettelegge grunnlag for en avgjørelse eller treffe avgjørelse når vedkommende anses å være inhabil.