11.5 - Disiplinærutvalgets behandling

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 11 - Disiplinære instanser, rettsvei og sanksjonering >

11.5 - Disiplinærutvalgets behandling

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

Kapittelet omhandler de bestemmelser som gjelder for disiplinærutvalgets behandling av saker som kommer til utvalgets kjennskap, hvor regelverk har blitt krenket av part som omfattes av NB og dens organisasjonsledds virksomhet. Saker som omfattes av NIFs straffebestemmelser og overtredelser av bestemmelser om doping skal ikke behandles av DU.

 

Se mer i underkapitlene:

 

11.5.1 - Sanksjonerbare overtredelser

11.5.2 - Skyld

11.5.3 - Forsøk og medvirkning

11.5.4 - Sanksjoner som kan ilegges

11.5.5 - Rett til protest og anmeldelser

11.5.6 - Saksbehandling

11.5.7 - Begrunnelse og grunnlag for avgjørelse

11.5.8 - Varsling

11.5.9 - Sanksjonens ikrafttredelse