11.5.1 - Sanksjonerbare overtredelser

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 11 - Disiplinære instanser, rettsvei og sanksjonering > 11.5 - Disiplinærutvalgets behandling >

11.5.1 - Sanksjonerbare overtredelser

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.Sanksjon etter dette reglement kan ilegges dersom en person eller klubb bryter mot TBR og Idrettens barnerettigheter – bestemmelser om barneidrett (NIFs barneidrettsbestemmelser), eller unnlater å etterkomme avgjørelser avsagt med hjemmel i dette sanksjonsreglementet.

 

2.I tillegg kan følgende forhold sanksjoneres etter dette reglementet:

 

a.Upassende oppførsel mot utøvere, dommere, trenere, publikum eller andre. Det samme gjelder opptreden i anledning av konkurranse eller trening som kan skade biljardsporten eller biljardsportens anseelse.

 

b.Arrangement av eller deltakelse i konkurranse eller organisert trening med diskvalifisert eller ekskludert klubb eller klubbmedlem i NB.

 

c.Unnlatelse av umiddelbar bortvisning fra konkurranse eller trening av person som bærer eller viser flagg, banner, eller annet med tekst eller symbol som er egnet til å true, fornærme eller håne en person på grunnlag av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion, livssyn eller seksuell legning.

 

d.Utestengelse uten saklig grunn fra konkurranse, trening eller annen biljardaktivitet, eller annen usaklig forskjellsbehandling innen sporten av person på grunnlag av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion, livssyn eller seksuell legning.