11.5.2 - Skyld

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 11 - Disiplinære instanser, rettsvei og sanksjonering > 11.5 - Disiplinærutvalgets behandling >

11.5.2 - Skyld

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.For at sanksjoner skal kunne ilegges må det foreligge forsett eller uaktsomhet.

 

2.For at sanksjoner skal kunne ilegges en klubb må en som har handlet på vegne av klubben ha utvist slik skyld som nevnt i punkt 1. Det stilles likevel ingen krav til skyld hos klubb der det er tale om å ilegge sanksjoner for overtredelser begått av publikum. Manglende kjennskap til idrettens regelverk eller bestemmelser gitt i medhold av dette, er ikke sanksjonsbefriende eller sanksjonsnedsettende.