11.5.4 - Sanksjoner som kan ilegges

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 11 - Disiplinære instanser, rettsvei og sanksjonering > 11.5 - Disiplinærutvalgets behandling >

11.5.4 - Sanksjoner som kan ilegges

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.Sanksjoner som kan anvendes er:

 

a.Tilsnakk.

b.Advarsel.

c.Bortvisning.

d.Diskvalifikasjon.

e.Tap av plassering/resultat/poeng.

f.Bot oppad begrenset til kr. 5 000 pr person og 25 000 pr klubb.

g.Utelukkelse jfr. NIFs lov 11-7 bokstav e) fra deltakelse i et bestemt tidsrom eller et bestemt antall konkurranser. Utelukkelse kan besluttes slik at den helt eller delvis sones i terminfestet konkurransesesong.

 

2.Valg av sanksjon:

 

a.DU skal fastsette den sanksjon den finner rimelig sett i forhold til forholdets alvor og graden av skyld.

b.Flere sanksjoner kan anvendes samtidig.

c.I tilfeller av gjentakelse bør sanksjonen skjerpes.

d.Manglende kjennskap til idrettens regelverk eller bestemmelser gitt i medhold av dette, tilsier ikke at sanksjoner lempes.

e.Sanksjoner skal løpende harmoniseres med NIFs lover og regelverk.

 

3.Som grunnregel gjelder at:

 

a.En dommer kan benytte seg av tilsnakk og advarsel med poengtap (alternativt at motstander får plusspoeng), som virkemiddel.

b.En hoveddommer kan i tillegg til tilsnakk og advarsel med poengtap, også idømme tap av match.

c.En turneringsleder kan benytte seg av alle nevnte virkemiddel og i tillegg også diskvalifisere utøvere.

d.Bøter og midlertidig utelukkelse er eksempel på virkemiddel som kun kan idømmes av DU.

e.Alle straffesaker som leder til grovere straffer, behandles av NIFs lov- og domsutvalg, respektive NIFs appellutvalg.