11.5.5 - Rett til protest og anmeldelser

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 11 - Disiplinære instanser, rettsvei og sanksjonering > 11.5 - Disiplinærutvalgets behandling >

11.5.5 - Rett til protest og anmeldelser

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.Så vel enkeltpersoner som klubber og vedkommende arrangør kan anmelde brudd på gjeldende TBR og Idrettens barnerettigheter – bestemmelser om barneidrett (NIFs barneidrettsbestemmelser).

 

2.Når DU finner grunn til det, kan det selv ta opp forhold til behandling.

 

3.Forbundsstyret i NB kan pålegge DU å ta opp et forhold.