11.5.7 - Begrunnelse og grunnlag for avgjørelse

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 11 - Disiplinære instanser, rettsvei og sanksjonering > 11.5 - Disiplinærutvalgets behandling >

11.5.7 - Begrunnelse og grunnlag for avgjørelse

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.DU skal påse at saken er forsvarlig belyst og at partene gis anledning til å uttale seg skriftlig før avgjørelse i saken tas.

 

2.DU kan bare bygge sin avgjørelse på de bevis som foreligger i saken.

 

3.DU kan innhente opplysninger fra vitner, den (klubb eller utøver) som er ilagt sanksjoner, eller fra anmelder.

 

4.Avgjørelsen skal begrunnes skriftlig.