11.5.8 - Varsling

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 11 - Disiplinære instanser, rettsvei og sanksjonering > 11.5 - Disiplinærutvalgets behandling >

11.5.8 - Varsling

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.Avgjørelsen skal meddeles partene per e-post eller på annen etterrettelig måte. Hvis anmeldelsen/protesten er nedlagt av en tredje part, skal avgjørelsen meddeles denne på samme måte. Gjelder saken en klubb skal klubbens styreleder, med kopi til hele klubbens styre, tilskrives. Gjelder saken et klubbmedlem/utøver under 18 år, skal dette sendes utøverens foreldre/foresatte.