11.5.9 - Sanksjonens ikrafttredelse

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 11 - Disiplinære instanser, rettsvei og sanksjonering > 11.5 - Disiplinærutvalgets behandling >

11.5.9 - Sanksjonens ikrafttredelse

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.Sanksjonen trer i kraft når saken er endelig avgjort. Eventuell suspensjon går til fradrag i sanksjonen.

 

2.Soning av sanksjon regnes kun i den tid den dømte er medlem i NB medlemsklubb. Ved utmeldelse blir soning utsatt og løper videre ved en eventuell innmeldelse.