11.6 - Gjenopptakelse og benådning

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 11 - Disiplinære instanser, rettsvei og sanksjonering >

11.6 - Gjenopptakelse og benådning

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.Til fordel for den som er ilagt sanksjon kan en sak – som ellers er endelig avgjort – gjenopptas når det fremkommer nye bevis som man antar ville ha medført et annet resultat.

 

2.Begjæring om gjenopptakelse sendes den myndighet som sist har avgjort saken. Gjenopptakelsessaken behandles som ny sak.

 

3.Forbundsstyret kan etter søknad, når særlige omstendigheter taler for det, gi benådning i sanksjonssaker.