11.7 - Passiv medvirkning

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 11 - Disiplinære instanser, rettsvei og sanksjonering >

11.7 - Passiv medvirkning

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.DU skal loggføre alle brudd på regelverk som blir rapportert i forbindelse med NBs og dens organisasjonsledds virksomhet.

 

2.DU skal også loggføre alle brudd på regelverk som blir rapportert i forbindelse med virksomhet som organiseres av overordnet organisasjonsledd i biljard, og som vedrør utøver, funksjonær, og/eller leder tilhørende NB eller dens organisasjonsledd.

 

3.Logg skal inneholde;

 

a.For- og etternavn på den person (eller navn på klubb eller tilsvarende, hvis regelbruddet ikke er laget av enkeltperson) som har gjort seg skyldig til regelbrudd.

b.Klubbtilhørighet eller tilsvarende.

c.Regelbruddets art og omfang.

d.Hva slags disiplinærforføyning som regelbruddet eventuelt har resultert i.

e.Eventuell videre behandling i henhold til §§ 12.5.5-12.6.

 

4.Avgjørelser setter en standard for hvordan lignende saker kan håndteres.