11.8 - Oversikt over sanksjoner

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 11 - Disiplinære instanser, rettsvei og sanksjonering >

11.8 - Oversikt over sanksjoner

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.Uspesifiserte disiplinærforføyninger/sanksjoner som ikke er oppført i denne oversikten (ingen regler er noensinne komplett) vil bli vurdert som så nært som mulig basert på de sanksjoner som katalogen gir. Med andre ord skal en sak behandles slik de mener at de ville ha behandlet den, hadde saken vært i straffekatalogen. Det finnes sju forskjellige nivåer med alternative tiltak basert på lovbruddets art og omfang:

 

a.Tilsnakk

i.Utøver mottar muntlig tilsnakk med beskjed om at fortsatt negativ adferd fører til sanksjon.

ii.Eksempler på forseelser som kan føre til tilsnakk:

ikke på plass senest 30 minutter før matchstart

klubbskjorte som ikke er stukket ned i buksen

langsomt spill

banning i forbindelse med bom

eller tilsvarende

 

b.Advarsel

i.Utøver får en advarsel som følge av et regelbrudd, noe som automatisk fører til poengtap eller til at motstanderen gis plusspoeng.

ii.Når en utøver, som allerede har fått tilsnakk, i samme match får nytt tilsnakk, skal han gis advarsel.

iii.Eksempler på forseelser som kan føre til advarsel:

tilsnakk mer enn én gang i samme match

sen start

brudd på kleskode

pause som overstiger 5 minutter

nekte å adlyde instruksjon fra dommer eller turneringsleder

benyttelse av utstyr som ikke er godkjent

mindre alvorlig form for usportslig opptreden

eller tilsvarende

 

c.Bortvisning

i.Person(er) blir bortvist fra arena, lokale, møte, ting eller tilsvarende grunnet negativ adferd.

ii.Eksempler på forseelser som kan føre til bortvisning:

ikke rett til tilstedeværelse

forstyrrelse av aktivitet

uoppfordret innblanding

nekte å adlyde instruksjon fra funksjonær eller arrangør

røyking eller inntak av alkohol

 

d.Diskvalifikasjon

i.Ved grovere uregelmessigheter, for eksempel usportslig opptreden, kan en utøver diskvalifiseres med umiddelbar virkning.

ii.En match som pågår avbrytes, motstanderen utropes som vinner og den diskvalifiserte utøveren får ikke spille videre i turneringen

iii.Når en utøver, som allerede har fått advarsel, i samme match får ny advarsel, skal han diskvalifiseres.

iv.Diskvalifikasjon fører alltid til ytterligere sanksjon (f.eks. bøter, midlertidig suspensjon, etc.)

 

e.Bøter

i.Bøter er ikke et tiltak som kan benyttes separat, men kun i forbindelse med annen form for sanksjon (tilsnakk, advarsel og/eller diskvalifikasjon).

ii.Botens størrelse må være slik at den er merkbar, men også stå i forhold til regelbruddet og konsekvenser (se under).

 

f.Midlertidig utelukkelse

i.Når en utøver har blitt diskvalifisert kan han i tillegg bli midlertidig utelukket dersom regelbruddets art og konsekvenser tilsier det.

ii.En utøver kan bli midlertidig utelukket for én eller flere turneringer, eller for en spesifikk tidsperiode (1 måned, 3 måneder, etc.)

iii.En utøver (eller funksjonær) kan bli midlertidig utelukket under den tiden som et regelbrudd utredes/behandles (for eksempel i forbindelse med positiv dopingprøve eller ved en sak som kan skade forbundets eller idrettens anseelse).

 

g.Eksklusjon

i.Eksklusjon er en meget sjelden og meget alvorlig form for sanksjon og skal derfor kun vurderes i forbindelse med meget spesielle overtredelser som får alvorlige konsekvenser.

ii.En slik sanksjon tar ikke NB selv stilling til, men henviser til juridisk avdeling i NIF for vurdering.

 

2.Forbudt, oppfattet som støtende, eller reklame uten tillatelse:

 

a.Advarsel.

b.Bøter, fra 500 til 5 000 kroner.

c.Utelukkelse av ansvarlig(e) opp til 3 måneder.

 

3.Deltakelse uten gyldig lisens, involvering av uautorisert utøver:

 

a.Advarsel.

b.Bøter, fra 500 til 5 000 kroner.

c.Utelukkelse av utøver eller ansvarlig(e) funksjonær opp til 3 måneder.

d.Obligatoriske sanksjoner i detalj:

i.Glemt lisens – 50 kroner.

ii.Spill uten gyldig lisens – 200 til 500 kroner.

iii.Involvering av uautorisert* utøver i lagspill – bøter 500 kroner og falsk erklæring.

 

 (* Begrepet uautorisert utøver inntreffer når en spiller kommer til innsats, og er;

spillberettiget for annen klubb,

ikke korrekt påmeldt eller mangler gyldig lisens,

suspendert, eller

deltar i annen match enn det som er innmeldt i matchskjemaet)

 

4.Etterpåmelding, manglende overholdelse av foreskrevet dato, lovbrudd og/eller unnlatelser som hemmer organisatorisk planlegging:

 

a.Advarsel.

b.Bøter, fra 100 til 3 000 kroner.

c.Obligatoriske sanksjoner i detalj:

i.For sen innlevering av turneringsrapport – 100 kroner.

ii.Manglende kontaktadresser – for klubber 300 og for utøvere 200 kroner.

 

5.Organisering av eller deltakelse i aktiviteter uten dispensasjon / godkjenning:

 

a.Advarsel.

b.Bøter, fra 100 til 3 000 kroner.

c.Utelukkelse av utøver respektive ansvarlig(e) funksjonær opp til 3 måneder.

 

6.Brudd på kleskode:

 

a.Advarsel.

b.Bøter, fra 75 til 600 kroner.

c.Obligatoriske sanksjoner i detalj:

i.Klubb eller forbundslogo mangler – 75 kroner.

ii.Bukser eller sko er ikke i samsvar med regler – 125 til 300 kroner.

iii.Spill med pannebånd, walkman eller uten sko, og liknende – 125 kroner per detalj.

iv.Ikke homogen lagdrakt – 125 kroner per utøver.

 

7.Atferd som kan skade NBs eller idrettens anseelse:

 

a.Bøter fra 125 til 6.000 kroner.

b.Fra utelukkelse opp til 3 måneder til tilbaketrekning av spillerlisens.

 

8.Usportslig oppførsel, angrep på motstandere, funksjonær, ledere og/eller publikum, forstyrrende av spill:

 

a.Advarsel med tap av poeng, alternativt plusspoeng til motstander (Pool: 8-ball, 9-Ball og 10-Ball = 1 plusspoeng til motstander, 14.1 = 15 minuspoeng, Snooker = tap av sett)

b.Ved gjentatte enklere lovbrudd eller grovere lovbrudd (Pool/Snooker: diskvalifikasjon)

c.Bøter fra 75 til 6 000 kroner.

d.Utelukkelse opp til 3 måneder av utøveren.

 

9.Røyking, inntak av alkohol:

 

a.Advarsel.

b.Bøter, fra 75 til 3 000 kroner.

c.Obligatoriske sanksjoner i detalj:

i.Røyking / inntak av alkohol i arenaen – 125 kroner.

ii.Røyking / snusing under match – diskvalifikasjon og bot 350 kroner.

iii.Inntak av alkohol under match – diskvalifikasjon og bøter fra 600 til 800 kroner.

iv.Inntak av alkohol iført klubbantrekk – bøter fra 125 til 600 kroner.

v.Inntak av alkohol iført landslagsantrekk – bøter fra 600 til 3 000 kroner.

 

10.Nekte å adlyde instruksjoner fra funksjonærer:

 

a.Advarsel.

b.Bøter, fra 75 til 1 800 kroner.

 

11.Avvikelser fra standarder og spesifikasjoner, benyttelse av utstyr som ikke er godkjent eller er forbudt:

 

a.Advarsel.

b.Bøter, fra 75 til 1 800 kroner.

 

12.Ikke kommet til start av turnering, ikke å fullføre turnering, forårsake spillavbrudd, eller fravær fra premieutdeling:

 

a.Bøter, fra 125 til 3 000 kroner.

b.Suspensjon av utøver for spesifikke turneringer.

c.Bøter for lag, fra 600 til 2 500 kroner.

d.Bøter individuelt, fra 200 til 600 kroner.

e.Ved nasjonalt mesterskap på vinnersiden – diskvalifikasjon.

f.Ved nasjonalt mesterskap på tapersiden – diskvalifikasjon og suspensjon fra tre ranking turneringer.

g.Ved internasjonalt mesterskap – i henhold til internasjonalt forbunds regler pluss bøter og suspensjon fra NB.

 

13.Falsk vitnemål og/eller standpunkt:

 

a.Bøter, fra 125 til 1 250 kroner.

b.Utelukkelse av utøver/funksjonær fra 1 til 3 måneder.

 

14.Forfalskning av datoer, resultater og lignende:

 

a.Bøter, fra 600 til 6 000 kroner.

b.Utelukkelse av den ansvarlige opp til 3 måneder.

 

15.Brudd på NIFs barnebestemmelser:

 

a.Bøter, fra 3.000 til 6 000 kroner.

b.Midlertidig utelukkelse av ansvarlig funksjonær opp til 3 måneder.

c.Eksklusjon (se 1.g ovenfor).