12 - Avgifts- og utleggsordning

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser >

12 - Avgifts- og utleggsordning

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

Kapittelet omhandler avgifts- og utleggsordninger.

 

Se mer informasjon i underkapitlene:

12.1 - Avgifter for klubb og utøver

12.2 - Kursavgifter

12.3 - Andre avgifter

12.4 - Medlemskontingenter

12.5 - Godtgjørelse og honorar

 

Alle betalinger - som ikke faktureres fra forbundet - skal betales inn til kontonummer 1813 34 01403