12 - Disiplinære instanser, rettsvei og sanksjonering

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser >

12 - Disiplinære instanser, rettsvei og sanksjonering

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

Kapittelet omhandler disiplinære instanser, rettsvei og straffesaker.

 

Se mer informasjon i underkapitlene:

12.1 - Ansvars- og gyldighetsområde

12.2 - Generelt om straff

12.3 - Gjentatte lovbrudd

12.4 - Disiplinærsaker og klage

12.5 - Annulering av vedtak

12.6 - Benådning

12.7 - Passiv medvirkning

12.8 - Straffekatalog