12.1 - Avgifter for klubb og utøver

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 12 - Avgifts- og utleggsordning >

12.1 - Avgifter for klubb og utøver

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

Kapittelet omhandler avgifter for klubb og utøver.

 

Se mer informasjon i underkapitlene:

12.1.1 - Lisensavgifter

12.1.2 - Avgift for godkjenning av turnering

12.1.3 - Fordelingsnøkkel for utbetaling av pengepremier