12.1.2 - Avgift for godkjenning av turnering

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 12 - Avgifts- og utleggsordning > 12.1 - Avgifter for klubb og utøver >

12.1.2 - Avgift for godkjenning av turnering

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.Internasjonal turnering i Norge. NB krever ingen avgift for godkjenning utover den avgift som er fastsatt av ansvarlig internasjonalt forbund. Se også 10.1.5.- Internasjonale turneringer i Norge.

 

2.Nasjonal turnering – kr. 600,-. Se også 10.1.6 - Lokal, regional eller nasjonal turnering i Norge.

 

3.Regional turnering – kr. 300,-. Se også 10.1.6 - Lokal, regional eller nasjonal turnering i Norge.

 

4.Lokal turnering som skal telle på Norgesratingen - kr. 0,-

 

5.Eventuelle turneringer som arrangeres i tillegg til den turnering som det søkes godkjenning for, må også godkjennes hvis de er åpne for deltakelse av samme utøvere som også deltar i hovedturnering.

a.Hvis det dreier seg om internasjonal deltakelse, må alle tilleggsturneringer fremgå av den søknad som via NB sendes til det internasjonale forbundet. Gebyr for tilleggsturnering fastsettes av internasjonalt forbund.

b.Avgift for godkjenning av eventuelle tilleggsturneringer i forbindelse med godkjent nasjonal turnering er Kr. 200,- per turnering.

c.Avgift for godkjenning av eventuelle tilleggsturneringer i forbindelse med godkjent regional turnering er Kr. 100,- per turnering.

 

 Søknad om godkjenning av turnering blir ikke behandlet før godkjenningsavgiften er betalt til konto nr. 1813 34 01403 (Nytt kontonr.)