12.3 - Andre avgifter

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 12 - Avgifts- og utleggsordning >

12.3 - Andre avgifter

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

Kapittelet omhandler andre avgifter.

 

Se mer informasjon i underkapitlene:

12.3.1 - Protester

12.3.2 - Tilbakebetaling av avgifter