12.4 - Disiplinærutvalg

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 12 - Disiplinære instanser, rettsvei og sanksjonering >

12.4 - Disiplinærutvalg

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

Kapittelet omhandler de bestemmelser som gjelder for disiplinærutvalgets yilsetting og sammensetting, og også de regler som styrer utvalgets handlinger og ansvar.

 

Se mer informasjon i underkapitlene:

12.4.1 - Formål

12.4.2 - Oppgaver og mandat

12.4.3 - Tilsetting

12.4.4 - Sammensetting

12.4.5 - Inhabilitet