12.4 - Medlemskontingenter

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 12 - Avgifts- og utleggsordning >

12.4 - Medlemskontingenter

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

Kapittelet omhandler medlemskontingenter.

 

Se mer informasjon i underkapitlene:

12.4.1 - Utøvere, i klubb

12.4.2 - Klubb, i regionalt forbund og NB

12.4.3 - Regionale forbund, i NB