12.5.1 - Dommere og hoveddommere

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 12 - Avgifts- og utleggsordning > 12.5 - Godtgjørelse og honorar >

12.5.1 - Dommere og hoveddommere

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.

Dommere, per dag (ev. reise, losji og diett ikke inkludert)

Kr. 300,-

2.

Hoveddommer, per dag (ev. reise, losji og diett ikke inkludert)

Kr. 500,-