13 - Montering av duk

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Pool > WPAs Turneringsbord og utstyrsspesifikasjoner >

13 - Montering av duk

 

 

 

 

Logo_NBPOOL-REGLER OG SPESIFIKASJONER

 

Før duken monteres på skiferplaten bør en stripe av duk limes til de vertikale hullkantene og underliggende treramme. Bordduken må festes mekanisk til skiferplatens underliggende treramme med stifter i avstand fra hverandre på maksimalt 2,54 cm (1 inch) og penetrering av trerammen på minimum 0,9525 cm (3/8 inch), og strekkes så at den er nok spent. Retningslinjer for korrekt spenning:

 

1.I bordets lengde skal duken strekkes maksimalt og deretter tillates å trekke seg sammen motsvarende 1,27 cm (1/2 inch) før festing.

2.I bordets bredde skal duken strekkes maksimalt og deretter tillates å trekke seg sammen motsvarende 0,635 cm (1/4 inch) før festing.

 

Når duken skal festes til gummivantene må duken strekkes jevnt og konsekvent i lengderetning i forbindelse med at tre- eller plastikk-stripen settes inn, men også deretter. Mens duken er i strukket tilstand i lengderetning, må den også strekkes i bredderetning inntil spissen av gummivantet er i ferd med å bøyes innover, og deretter festes med stifter i treet på vanterammens underside, i avstand fra hverandre på maksimalt 1,905 cm (3/4 inch) og penetrering på minimum 0,9525 cm (3/8 inch). Ved åpningene til midthullene skal endelappene dekke minimalt med overlapping av duk. Når duken overlappes må man sørge for at eventuelt skjulte folder i duken, hvis noen, ikke vil føre til at baller hopper ut av bordet under spillet. Overlapping av duk over endelappene i hjørnehull er ikke tillatt.