13.2 - Kursavgifter

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 13 - Avgifts- og utleggsordning >

13.2 - Kursavgifter

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

Kapittelet omhandler kursavgifter.

 

Se mer informasjon i underkapitlene:

13.2.1 - Dommere og hoveddommere

13.2.2 - Turneringsledere

13.2.3 - Aktivitetsledere/Trenere

 

Påmelding til kurs er ikke endelig før kursavgift er innbetalt til kontonummer 5146.05.13484