13.3 - Andre avgifter

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 13 - Avgifts- og utleggsordning >

13.3 - Andre avgifter

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

Kapittelet omhandler andre avgifter.

 

Se mer informasjon i underkapitlene:

13.3.1 - Protester

13.3.2 - Tilbakebetaling av avgifter