13.3.2 - Tilbakebetaling av avgifter

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 13 - Avgifts- og utleggsordning > 13.3 - Andre avgifter >

13.3.2 - Tilbakebetaling av avgifter

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

1.Avgifter for protester vil bli tilbakebetalt dersom saksøkeren vinner frem.

2.Avgifter som ikke er spesifisert her skal fastsettes av styret i NB.