13.5 - Godtgjørelse og honorar

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Turneringsbestemmelser > 13 - Avgifts- og utleggsordning >

13.5 - Godtgjørelse og honorar

 

 

 

 

Logo_NBTURNERINGSBESTEMMELSER OG REGLER

 

Kapittelet omhandler godtgjørelse og honorar.

 

Se mer informasjon i underkapitlene:

13.5.1 - Dommere og hoveddommere

13.5.2 - Turneringsledere

13.5.3 - Aktivitetsledere/Trenere