13 - Fjerning av baller fra hull

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Pool > WPAs Turneringsbestemmelser >

13 - Fjerning av baller fra hull

 

 

 

 

Logo_NBPOOL-REGLER OG SPESIFIKASJONER

 

For at en ball skal anses som senket, må den oppfylle alle krav som beskrevet i regel 8.3 Ball i hull. Selv om oppgaven med å fjerne baller i hullene ligger innenfor dommerens beskrivelse av oppgaver, vil ansvaret for feil som oppstår til følge av feil håndtering alltid ligge hos den aktive utøveren. Hvis dommeren er fraværende, for eksempel i tilfelle av områdedommer, kan den aktive utøveren utføre denne oppgaven selv, såfremt han opplyser sin motstander klart og tydelig om sin intensjon.