14 - Time out

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Pool > WPAs Turneringsbestemmelser >

14 - Time out

 

 

 

 

Logo_NBPOOL-REGLER OG SPESIFIKASJONER

 

Med mindre annet er spesifisert av arrangør, får hver utøver lov til å ta en time out tilsvarende fem minutter i løpet av matcher spilt med distanse over 9 (i 8-Ball og 10-Ball) og 13 (i 9-Ball) partier. Hvis matcher har kortere distanse er det ikke noen time out. For å utøve sin rett til å ta time out, må utøveren:

 

(1)informere dommeren om sin hensikt, og

(2)forsikrer seg om at dommeren er klar over dette, og markerer dette i matchskjemaet, og

(3)sikrer at dommeren markerer på bordet at spillet er midlertidig avbrutt (standard prosedyre vil være å plassere en kø på bordet).

 

Motstanderen må forbli sittende akkurat som i vanlig spill; hvis han involverer seg i noe annet enn aktivitet som er typisk for standard matchspill, anses han for å bruke sin time out, og ingen ytterligere time out tillates. Time out i 8-Ball, 9-Ball og 10-Ball tas mellom partier og spillet avbrytes midlertidig. I 14.1 begynner en time out mellom opplegg; den aktive utøveren kan fortsette sitt spill hvis motstanderen bestemmer seg for å ta time out. Om den ikke-aktive utøveren tar time out, må han forsikre seg om at det finnes en dommer som kan overvåke spillet under hans fravær; ellers har han ikke noen rett til å protestere mot feil begått av den aktive utøveren.

 

Utøveren som tar time out må huske at hans handlinger skal være innenfor rammene for hva som kan anses å være i spillets ånd, og hvis han opptrer på annen måte, kan dette bli behandlet som usportslig opptreden.

 

Hvis en utøver lider av en medisinsk tilstand kan dommeren velge å tillate flere time out.