15 - Belysning

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Pool > WPAs Turneringsbord og utstyrsspesifikasjoner >

15 - Belysning

 

 

 

 

Logo_NBPOOL-REGLER OG SPESIFIKASJONER

 

Bordets spilleflate og vant må motta minst 520 LUX over hele flaten. Bruk av reflektorskjerm anbefales slik lyset fordeles likt på hele bordet. Dersom lysarmatur over bordet kan dras til side av dommer, er minste aksepterte høyde 1,016 m (40 inches) ned til spilleflaten. Dersom lyssettingen er fastmontert er minstekravet en høyde på 1,65 m (65 inches).

Intensiteten fra lys inn mot bordet skal aldri blinde utøveren på noen måte. Blindene lys starter på 5000 LUX når det er direkte in mot utøverens øyne. Det øvrige området i en arena skal minst ha en lyssetting på 50 LUX.