16 - Opplegg i 9-Ball

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Pool > WPAs Turneringsbestemmelser >

16 - Opplegg i 9-Ball

 

 

 

 

Logo_NBPOOL-REGLER OG SPESIFIKASJONER

 

Som nevnt i regel 2.2 Opplegg i 9-Ball, skal andre baller unntatt nr. 1 og nr. 9 ikke plasseres i noen bestemt rekkefølge i forbindelse med noen opplegg. Hvis det ikke er dommeren som legger opp ballene, og en utøver mener at hans motstander bevisst plasserer baller i en bestemt rekkefølge, kan han gjøre en dommer eller annen funksjonær oppmerksom på dette. Hvis dommeren/funksjonæren kan fastslå at utøveren bevisst plasserer enkelte baller i opplegget, vil utøveren bli gitt en offisiell advarsel om å avstå fra å gjøre det. Når advart, om utøveren fortsetter bevisst å plassere baller i opplegget, skal han straffes for usportslig opptreden.