17 - Krav til offensive brekk

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Pool > WPAs Turneringsbestemmelser >

17 - Krav til offensive brekk

 

 

 

 

Logo_NBPOOL-REGLER OG SPESIFIKASJONER

 

Arrangøren kan implementere ytterligere krav på brekket i disipliner som krever offensive brekk, slik som 9-Ball eller 10-Ball. Som for eksempel kan det kreves at køballen i forbindelse med brekk må plasseres innen én eller flere avgrensede områder bak hodelinjen ("brekk-boks").