18 - 3-ball-regel

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelse >>

Navigasjon:  Regler og spesifikasjoner > Pool > WPAs Turneringsbestemmelser >

18 - 3-ball-regel

 

 

 

 

Logo_NBPOOL-REGLER OG SPESIFIKASJONER

 

1.I forbindelse med brekket må minst 3 objektballer enten gå i hull eller berøre hodelinjen, eller en kombinasjon av begge. For eksempel, om én objektball går i hull må minimum to objektballer berøre hodelinjen; eller om to objektballer går i hull må minimum én objektball berøre hodelinjen. Å berøre hodelinjen innebærer at ytterkanten av objektballen må nå (optisk bryte) hodelinjen.

 

2.Dersom en utøver mislykkes i å oppfylle kravene i punkt 1, men ellers gjennomfører et lovlig åpningsstøt/brekk, har innkommende utøver rett til å enten akseptere situasjonen slik den er, eller å gi støtet tilbake til utøveren som gjennomførte brekket.

 

3.Med å akseptere situasjonen slik den er, taper innkommende utøver rettigheten til å foreta push out; han må gjennomføre en korrekt støt på rett objektball.

 

4.Om situasjonen går tilbake til utøveren som gjennomførte brekket har denne fortsatt muligheten til å gjennomføre en push out. Om så, kan motstanderen velge å gjennomføre støtet, eller å gi støtet tilbake.

 

5.Dersom en utøver mislykkes i å oppfylle kravene i punkt 1, men ellers gjennomfører et lovlig åpningsstøt/brekk og 9-ballen går i hull, skal 9-ballen replasseres innen neste støt gjennomføres.

 

3-ball-regelen skal benyttes i alle WPA turneringer sammen med tapping av bord eller brekkmatte.